CAPHE ROBUSTA SACH LOAIJ 1, SANG 18

Tên sản phẩm : CAPHE ROBUSTA SACH LOAIJ 1, SANG 18

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.1%
Hạt đen:  tối đa 0.1%
Hạt vỡ: tối đa 0.5%
Trên sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm khác