CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 1, SÀNG 16

Tên sản phẩm : CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 1, SÀNG 16

Độ ẩm: tối đa 12.5%
Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen, vỡ: tối đa 0.3 %
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sản phẩm khác